Kallfü Neyün

Inche neyün kiñe kallfü dungu

Ñi puche, mapu ñi püñeñ

Ta ñi kuifikeche yem

Chi rewe reñmaulelu chi wenu ka mapu engu

Ñi puche fei ñi kimün 

Ñi puche fei ñi yafün

Inche neyün kiñe kallfü dungu

 Ñi puche, mapu ñi püñeñ